Monday, 6 September 2010

Reader Is Leader

Reader Is Leader

Marilah kita bersama-sama menyahut seruan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) dengan menjadikan bulan September ini sebagai Bulan Membaca. Membaca adalah awal suruhan yang diperintahkan kepada junjungan agung Rasulullah s.a.w. ketika Baginda mula-mula mendapat wahyu dari Allah s.w.t. di Gua Hira'. Firman Allah Taala :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Maksudnya : “Bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” (Al-`Alaq : 1-5)

Kecemerlangan dan kegemilangan umat Islam terdahulu adalah kerana kehendak dan kesedaran mereka akan peri pentingnya membaca dalam kehidupan. Marilah bersama kita soroti beberapa kisah menarik yang boleh dijadikan suri teladan dan keinsafan kepada kita semua.

Kisah Ibnu Taimiyyah rahimahullah dan kesungguhan pembacaannya

Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan, “Satu hari guruku Ibnu Taimiyyah ditimpa sakit yang menyebabkan beliau terlantar. Berkata tabib yang mengubatinya, “Sesungguhnya sikap tuan syeikh yang suka membaca hingga tidak menghiraukan yang lain akan menambahkan sakitnya”. Maka jawab Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, “Aku tidak mampu bersabar apabila melihat kitab, pasti aku ingin membacanya!. Saya ada satu pertanyaan kepada tuan tabib, adakah benar sekiranya apabila hati itu berasa gembira dan riang akan membantu memulihkan kesihatan?”. Jawab tabib itu, “Benar sekali wahai tuan syeikh”. Berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, “Maka aku berasa senang dan gembira ketika aku membaca”.

Berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, “Aku mengingati saat ketika guruku Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditimpa sakit kepala, kitab pasti akan ada disebelah kepalanya. Apabila terjaga, beliau akan mengambil kitab tersebut dan membacanya dan apabila sudah tidak berdaya beliau akan meletakkannya semula disisi”.

Al-`Allamah Ibnu `Aqil dan pengorbanannya demi membaca

Didalam kitab Al-Funun karangan Al-`Allamah Ibnu `Aqil, beliau menceritakan perihal dirinya sendiri, katanya, “ Aku akan berusaha sedaya upaya yang aku mampu didalam memendekkan masa makanku. Sehinggakan aku hanya memakan roti kering sahaja dan aku sengaja melembutkan roti itu dengan air supaya memendekkan masa kunyahanku. Sehinggalah aku berasa senang dapat memanfaatkan masa yang panjang untuk pembacaanku”.

Kehebatan Al-`Allamah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-`Asqolani membaca kitab-kitab hadis

Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah menceritakan didalam kitabnya Al-Jawahir wa Ad-Durar : “Sesungguhnya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-`Asqolani membacakan kitab hadis Sahih Bukhari kepada muridnya didalam 10 kali majlis ilmu, setiap majlis berlangsung selama 4 jam”.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-`Asqolani berkata, “ Aku telah membaca kitab hadis Sahih Muslim kepada guruku Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Latif Al Kuwaik dalam tempoh 5 majlis sahaja.

Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-`Asqolani menceritakan didalam kitabnya Al-Majma’ Al-Muassis Li Al-Mu’jam Al-Mufahris, “Aku telah menyempurnakan pembacaan hadis kitab Al-Musnad dengan mengambil masa sebanyak 53 majlis dan aku berjaya menghabiskan bacaan kitab Al-Mu’jam As-Saghir oleh Imam Thabrani dalam masa satu majlis sahaja”.

Sultan Al-Ulama’ Syeikh `Izzuddin bin Abd As-Salam menghabiskan Nihayah Al-Matlab dalam 3 hari

Dinukilkan kisah ini didalam kitab Lahzu Al-Alhaz karangan Ibnu Fahd menceritakan bahawa, “Telah berkata guru kami Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halabi bahawa beliau pernah diceritakan akan perihal Syeikh `Izzuddin bin Abd As-Salam, pada suatu hari beliau menuju ke masjid pada hari Rabu dengan membawa kitab Nihayah Al-Matlab wa Dirayah Al-Mazhab karangan Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah. Maka tuan syeikh beriktikaf dimasjid itu pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat dan telah selesai membacanya sebelum solat Jumaat!!!”.PERINGATAN BERSAMA


Bukan semua jenis buku boleh hanya sekadar membaca. Ada buku dan kitab yang memerlukan kepada musyafahah bersama para ahlinya. Kita perlulah mengenal saiz baju di badan sendiri. Kisah-kisah diatas dipaparkan kerana saya hanya ingin menunjukkan semangat dan kesungguhan para alim ulama Islam pada suatu ketika dahulu didalam sifat membaca mereka. Pada masa yang sama, mereka sememangnya layak dan sudah cukup ‘senjata’ untuk bergelumang dengan kitab-kitab tersebut.


Jadi, kitab-kitab yang perlu dipelajari secara talaqqi daripada mulut-mulut masyaikh adalah seperti kitab-kitab feqh, hadis, tafsir, perbahasan aqidah, nahu dan saraf serta beberapa lagi ilmu asas yang lain. Apabila seseorang itu sudah mempunyai asas yang kukuh dalam setiap cabang ilmu tersebut, maka bolehlah untuk melengkapkan ilmunya dengan pembacaan.


Kalaulah kita masih rapuh dari segi asas ilmu tersebut, lantas hanya sekadar membaca, akan mengkibatkan muda bosan dan tidak beroleh apa-apa dari pembacaannya kerana tidak faham. Lebih buruk lagi jika pemahaman yang salah daripada maksud sebenar sesuatu ilmu yang dibacanya.


KITAB APA YANG KITA HENDAK BACA?


Justeru, saranan saya adalah kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama’ kontemporari yang agak ringan. Bukanlah saya menidakkan kitab turathi, tetapi kitab turathi perlu musyafahah dengan ahlinya. Itu juga turut dipertingkatkan. Kitab-kitab yang menyentuh permasalahan umat dan membina fikrah amat baik untuk kita hadamkan. Carilah kitab-kitab karangan Syeikh Abdullah Nasih Ulwan, Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, Syeikh Abdullah Khatib, Syeikh Mustafa Masyhur, Syeikh Said Hawwa, Syeikh Fathi Yakan, Syeikh Said Ramadhan Al-Buuthi, Syeikh Mustafa Siba`ie dan lain-lain lagi. Kalaulah dihimpunkan tulisan-tulisan mereka ini pun sudah tidak terhabiskan untuk kita membaca kesemuanya.


Pengarang-pengarang yang saya sebutkan diatas kebanyakannya mengarang dengan bahasa yang mudah dan tidak menggunakan bahasa yang sukar untuk difahami. Disamping itu, penulisan mereka seolah-olah ‘hidup’ kerana mereka menulis diatas paksi pengalaman dan tajribah mereka sendiri.


Marilah bersama kita jayakan Bulan Membaca. Reader Is Leader!!. Membaca Gaya Sebenar Umat Islam!!.
No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails